Kredyty i lokaty w bankach. Na horyzoncie podwyżka stóp procentowych

Pandemia radykalnie zmieniła sytuację klientów banków. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe niemal do zera. Oficjalnie dominuje pogląd, że pozostaną one bez zmian jeszcze przez dłuższy czas. Coraz więcej jednak prognoz, że następnym ruchem NBP będzie podniesie stóp.

Komentarze są wyłączone.