Bilans marca w gospodarce. Przemysł na lekkim minusie, zatrudnienie nieco spada, płace nadal wysokie

W polskim przemyśle w marcu katastrofy nie było. Produkcja przemysłowa spadła o 2,3 proc. Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach (nie tylko przemysłowych) było w marcu wyższe niż w lutym, ale zatrudnienie spadło o 34 tysiące etatów, co można uznać za pierwszy symptom kryzysu na rynku pracy.

Komentarze są wyłączone.